Ψυχική υγεία και πως θα την εξασφαλίσουμε

Καταρχήν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) υγεία θεωρείται μία κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Βλέπουμε συνεπώς οτι ο Π.Ο.Υ. δίνει έμφαση στο κομμάτι της ευεξίας που αυτό εξασφαλίζεται όχι μόνο από την απουσία νόσου αλλά και από την θετική ψυχική υγιεινή!

Αυτό δηλαδή που όλο και περισσότερο συζητείται και δίνεται έμφαση και αφορά το κομμάτι της ποιότητας ζωής.

Έτσι λοιπόν, πάλι σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. «Ψυχική Υγείαείναι η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα.» 

Βλέπουμε με βάση αυτό τον ορισμό ότι είναι σημαντικό αφενός κανείς να είναι ικανοποιημένος από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα αλλά και την ικανότητά του να λειτουργεί και να συμβιώνει μέσα στην κοινότητα.

Ακολουθώντας τον συλλογισμό αυτό οδηγούμαστε στην βιο-ψυχο-κοινωνικήθεώρηση, στην προσέγγιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Χρειάζεται δηλαδή να προσεγγίσουμε τα προβλήματα ψυχικής υγείας λαμβάνοντας υπόψη μας τόσο το ιατρικό μοντέλο που αναφέρεται στις γνώσεις που προκύπτουν από την νευροχημική έρευνα, την ψυχοφαρμακολογία και την γενετική, όσο και την ψυχολογική προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στα μοντέλα που αναφέρονται στην Ψυχαναλυτικήτην Γνωσιακή, τη Συμπεριφορικήκαι την Συστημικήθεραπεία, όσο και στη Ψυχοκοινωνική θεώρηση που λαμβάνει υπόψη τους στρεσογόνους παράγοντες και τα ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής.

Η προσπάθεια μας λοιπόν εστιάζεται στην προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν με βάση αυτό το μοντέλο.

Η ιατρική γνώση και εμπειρία από τη μία αλλά και η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται τόσο στην ψυχοδυναμική ευαισθητοποίηση όσο και κυρίως στη Γνωσιακή - Συμπεριφορικήψυχοθεραπεία αποτελούν τα εφόδια με τα οποία εργαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των όποιων ψυχολογικών - ψυχιατρικών ζητημάτων προκύψουν.

 


FaLang translation system by Faboba